Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Kontakty

Zrmoto.cz - Lukáš Restel
Martinovská 3073
723 00 Ostrava
tel: +420 775 954 963
info(a)zrmoto.cz

www.restelmoto.cz


 

  • Prodej s servis motocyklů.

  • Prodej a servis skůtru.

  • Servis tlumičů perovaní motokros,enduro,čtyřkolky

  • Servis tlumičů pérování cestovních motocyklů

 


Tel: +420 775954963

email:ktm.ostrava@email.cz

 


 

 

 

 Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným potvrzením přijetí objednávky prodávajícím. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

5) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednané zboží vám zašleme poštou jako dobírku. Je možno zvolit i jiný způsob dopravy a to dle specifikací jednotlivé objednávky.

6) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je od 3-21 dnů, je li zboží skladem. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

7) VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.

9) REKLAMACE A ZÁRUKA

REKLAMACE (REKLAMAČNÍ ŘÁD)
záruční doba a záruční podmínky na všechny výrobky a zboží jsou poskytovány dle zákona;
kupující je povinen dodané zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout a o případných zjištěných vadách na zboží, stejně jako o chybějícím množství nebo chybné dodávce do 2 dnů informovat prodávajícího;
oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit formou písemného oznámení do 2 dnů od převzetí zboží (zásilky) a zaslat ho (e-mailem, faxem, dopisem) společně s číslem faktury a dokladem o dodání/zaplacení do sídla prodávajícího => v písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady a popsat o jaké vady se jedná a jak se projevují;
nárok na reklamaci nevzniká, pokud je kupující v prodlení s plněním svých povinností (např. zaplacení zboží, atd.);
všechny dodávané technické náhradní díly jsou určeny k montáži a instalaci odborným servisem => v případě neodborné montáže samotným zákazníkem nebo firmou, která není pro tuto činnosti oprávněná, zaniká jakákoliv záruka bez výjimky;
prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu/používání výrobků a zboží, z funkčních vlastností, škod z neodborného používání a zacházení se zbožím, stejně jako ze škod způsobených chybnou manipulací a nevhodným skladováním => na vady tohoto původu se nevztahuje ani neposkytuje žádná záruka;
prodávající se zavazuje informovat kupujícího nejpozději do 15 dnů od obdržení reklamace o způsobu jejího vyřízení;
místem posouzení reklamace je sídlo prodávajícího - v případě nutnosti posouzení vady přímo výrobcem zboží si prodávající vyhrazuje právo na odeslání zboží na adresu výrobce/dodavatele k posouzení;
prodávající si vyhrazuje právo neuznání reklamace v případě, že reklamace nebyla provedena včas nebo v případě reklamace vady, která nepochybně neexistovala v okamžiku převzetí zboží kupujícím a v případě mechanického poškození zboží kupujícím;
reklamační řízení se řídí platnými právními úpravami, především se posuzuje podle obchodního zákoníku nebo občanského zákoníku v platném znění – doba na vyřízení reklamace se počítá až od doručení zboží do sídla prodávajícího;
do reklamačního řízení bude přijato zboží v přiměřeně čistém stavu a suché = ve stavu neodporujícím obecným zásadám hygieny;
reklamované zboží kupující zasílá zpět prodávajícímu pouze BEZ DOBÍRKY (dobírka nebude přijata!) na jeho adresu: Lukáš Restel-zrmoto.cz,Martinovská 3073,Ostrava 72300;
prodávající nehradí náklady vzniklé s dopravou reklamovaného zboží do sídla prodávajícího a zpět kupujícímu;
je-li zboží zlevněno pro jakoukoli vadu, na tuto vadu se nevztahuje záruka;
v případě obdržení poškozené zásilky během přepravy informuje neprodleně kupující prodávajícího, aby mohlo být započato reklamační řízení s přepravcem (prodávající bohužel nemůže ručit za bezchybné doručení zásilek, ale i těmito reklamacemi se zabývá, ale za podmínky, že musí být dodrženy reklamační podmínky daného přepravce);
10):Odstoupení od smlouvy
V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující (soukromá osoba, nikoli firma s IČ) právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí bez udání důvodu. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

a) Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem , s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup. Penize zpet zašleme nejpozději do 30 dnů.

b) Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být nepoškozené, kompletní, včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a případných dárků obdržených s produktem. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

Spotřebitel nemůže odstoupit podle § 53 odstavce 8 Obč.Z od kupní smlouvy:

na speciální objednávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které
podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

12) ZÁVAZNOST OBJEDNÁVEK

1. Každá objednávka, kterou nakupující učiní je dle naších obchodních podmínek závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb). Zákazník tímto také souhlasí s podmínkami e-shopu www.zrmoto.cz do kterých zahrnujeme způsob platby a dopravy, dodací podmínky, reklamační řád a smluvní pokuty. (Podrobnosti viz. níže.)
2. Jestliže zákazník zboží odeslané dobírkou nevyzvedne, bude požadováno uhrazení nákladů na odeslání a manipulační poplatek „smluvní pokuta“ ve výši 1000 Kč. (popř. 38,5 EUR)
3. Dále upozorňujeme, že všechny neuhrazené částky včetně neuhrazených smluvních pokut budou postoupeny společnosti Deredes s.r.o. http://www.fair-cod.cz k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených. Zároveň bude nakupující zařazen do evidence nespolehlivých zákazníků. V tomto případě si vyhrazujeme právo odmítnout objednávku nespolehlivého zákazníka.

 

Komunikační prostředky (Ceny za ně))

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.(podle sazebníků poskytovatelů danych služeb)

 

Všechny uvedené ceny v internetovém obchodě zrmoto.cz jsou platné do odvolání.


Lukáš Restel-zrmoto.cz

Martinovská 3073

Ostrava 723 00

 

Ičo: 76362060

Dič: CZ9008165936

 

Dodavatel je registrován pod spisovou značkou ZVRZP/24998/09ÚGEM/3

Ze dne 5.10.2009  zapsán u magistrát města Ostravy.

 

Tel: 775 954 963, 603 199 636

E-mail: zrmotocz@seznam.cz

 

Storno objednávky

Od odeslání objednávky je objednávka považována za závaznou. Zákazník má však právo na odstoupení od kupní smlouvy (tedy od objednávky) do 14 dnů od převzetí zboží. Chce-li tak zákazník učinit, musí vrátit zboží neponičené, v originálním neporušeném obalu a s kompletním obsahem (s návodem, záručním listem a kompletním příslušenstvím).

Ochrana osobních údajů

Provozovatel tohoto internetového obchodu se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne jakékoli třetí straně. Potřebné osobní údaje budou předány pouze dopravci (jméno, adresa, popř. telefon). Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

Dodací Lhůta

Dodací lhůta je od 3-21 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

Cookies

S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“